Oficios Religiosos y Oraciones

FacebookTwitterShare

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ευλόγησον Δέσποτα.

ΙΕΡΕΥΣ

Ευλογηµένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ:Αµήν. ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώµεν. ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον.[και µετά από κάθε αίτηση] 

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, και της σωτηρίας τωνψυχών ηµών, του Κυρίου δεηθώµεν.

Υπέρ της ειρήνης του σύµπαντος κόσµου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίουδεηθώµεν.

Υπέρ του αγίου οίκου τούτου, και των µετά πίστεως, ευλαβείας, και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώµεν.

Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ηµών [δεινός], του τιµίου πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κλήρου και τουΛαού, του Κυρίου δεηθώµεν.

Υπέρ της κώµης ταύτης, της νήσου ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστει

οικούντων εν αυταίς, του Κυρίου δεηθώµεν.

Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του. Κυρίου δεηθώµεν

Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων,αεροπορούντων, νοσούντων, καµνόντων,

αιχµαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώµεν.

Υπέρ του ρυσθήναι ηµάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώµεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον καιδιαφύλαξον ηµάς, ο Θεός, τη ση χάριτι. Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογηµένης, ενδόξου, Δεσποίνης ηµών Θεοτόκου

και αειπαρθένου Μαρίας, µετά πάντων των Αγίων µνηµονεύσαντες, εαυτούς και

αλλήλους και πάσαν την ζωήν ηµών, Χριστώ τω Θεώ παραθώµεθα. ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε. ΙΕΡΕΥΣ [Μυστικός]

ΕΥΧΗ ΤΟΥ Α΄ ΑΝΤΙΦ�ΝΟΥ

Κύριε ο Θεός ηµών, Ου το κράτος ανείκαστον και η δόξα ακατάληπτος, Ου το έλεος αµέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, ΑυτόςΔέσποτα, κατά την ευσπλαγχνίαν σου, επίβλεψον εφ’ ηµάς και επί τον άγιον οίκον τούτον και ποίησον µεθ’ ηµών, και τωνσυνευχοµένων ηµίν, πλούσια τα ελέη σου και τους οικτιρµούς σου.

Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιµή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν και αεί και εις τους αιώνας τωναιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αµήν. Και ψάλλεται το Ά Αντίφωνον πάρα των ψαλτών. Ο Διάκονος µεθίσταται του τόπου αυτού, και απελθών εν τω αριστερώ µέρει, ίσταται ενώπιον της εικόνος του Χριστού. Μετα δε την συµπλήρωσιν του Αντιφώνου, επανέρχεται πάλιν εις εν τη θέσει αυτού και λέγει: